Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este o activitate desfasurata periodic, la fiecare 2 ani, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă.
Verificările tehnice periodice constau în:
verificarea existenţei „Livretului aparatului” aflat la deţinator/utilizator;
verificarea integrităţii aparatului şi a menţinerii condiţiilor iniţiale de instalare;
activitaţi de curaţare a aparatului, dacă este necesar;
încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată conform art. 29 din PT A 1-2010, la intervale de 4 ani;
verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa indicată de producător;
analiza gazelor arse şi verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
verificarea funcţionării corecte a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţă;
efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevazute în livretul aparatului, precum şi în instrucţiunile producătorului.
Instalarea și întretinerea (revizia) centralei termice trebuie efectuate întotdeauna de către personal profesionist calificat, conform Prescripțiilor I.S.C.I.R. – PT A 1-2010, în bază normelor și regulamentelor în vigoare.
Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se realizeaza o data la 10 ani.

Call Now Button